Personalització

Les persones tenim diferents inquietuds, voluntats i diferents gusts estètics. Preferim uns colors a uns altres, hi ha uns materials que ens són més agradables que altres i ens identifiquem amb un estil o altre, ja sigui més modern, minimalista, rústic, expressiu, etc.

A paisatgisme.cat creiem que cada lloc i cada client requereix un projecte diferent. Un disseny adaptat a les necessitats i voluntats estètiques de cadascú. Per aquest motiu el diàleg entre el nostre equip de disseny i els clients és una constant en totes les fases del projecte.

Les decisions del projecte s’argumenten i es consensuen amb el client, que és el beneficiari del projecte i qui ha de trobar-se còmode amb el seu jardí per poder-ne de gaudir.