Imatges virtuals

Sovint esdevé una tasca difícil imaginar com quedarà un jardí o una intervenció en un espai abans de que es porti a terme la seva construcció.

Per aquest motiu a paisatgisme.cat treballem amb imatges digitals d’elaboració pròpia per poder fer arribar les nostres idees de forma més directa i concreta al client.

Utilitzem programes de tractament de la imatge per tal de realitzar fotomuntatges on es mostren els materials i les espècies vegetals escollides en el lloc on s’ubicaran. Al mateix temps es mostra la proposta estètica i la combinació de colors entre els elements per fer-nos una idea  el més real possible del resultat final del projecte.

També fem ús de programes de creació 3-D per tal de percebre les sensacions que ens transmetrà el projecte. Així, la relació entre els diversos elements del projecte, les seves dimensions i proporcions es mostren en les imatges i renders obtenint una percepció pròxima a la realitat de la construcció.