Espècies vegetals

Una bona elecció de les espècies vegetals és un del punts clau en el disseny i construcció d’un jardí. Cada espècie té unes característiques diferents i una resistència diversa als agents que interaccionaran amb la planta.

Per tant, escollir un o altre element dependrà de molts factors referents al lloc on s’ubicarà com poden ser el clima de la zona, la orientació, la seva ubicació en una zona amb ombra o amb alta projecció solar, una situació més o menys exposada a vents i corrents d’aire, etc. I també factors que depenen de la pròpia planta com la seva resistència a plagues i malalties, a agents químics, a la salinització, entre d’altres.

Per tal d’encertar en l’elecció de les diverses espècies i més concretament en l’elecció de cada element a paisatgisme.cat oferim visites a vivers on assessorem als clients en la compra de cada arbre, arbust, planta, flor… que desitgi per al seu jardí.