Dossier projecte

paisatgisme.cat fem un recull de totes les decisions que hem pres en el disseny del projecte per tal de que el client pugui valorar i imaginar com serà el resultat final del seu futur jardí o espai exterior.

En aquest recull,  que anomenem dossier de projecte, també s’hi adjunten tots els plànols i la documentació tècnica necessària per a la construcció.

El dossier de projecte consta de:

     1. Imatges amb les intencions i referències

     2. Imatges virtuals i fotomuntatges

     3. Plànols tècnics

     4. Llistat materials i espècies vegetals