Direcció obra

La coordinació entre els diferents professionals és una tasca complexa que té una repercussió directa en el resultat final del projecte d’un jardí. De fet, té una gran influència tan en la qualitat de l’execució com en el cost econòmic final.

Per això a paisatgisme.cat oferim el servei de direcció d’obra. Amb aquest servei el nostre equip es fa càrrec de contactar amb els diversos professionals i dirigir les seves tasques adequant la seva intervenció en la fase de construcció precisa en cada cas.

D’aquesta forma, s’aconsegueix una màxima eficàcia en la construcció del projecte reduint el període d’execució i obtenint un major control de cada un dels detalls de materials. Aquest major control i supervisió es tradueixen en una qualitat més alta d’acabats i un confort més gran per als clients.

A més a més, el client evita destinar esforços i temps a la direcció de la construcció del jardí, podent centrar-se exclusivament en el resultat estètic i en gaudir dels espais i ambients realitzats.